Monday, January 26, 2015

သံဘယ္လိုုခ်မလဲနည္းလမ္း ၁- ေဆးေသာက္ျခင္း

 1. Deworm Yourself Step 1.jpg
    ( ၁ ) albendazole ျဒပ္ေပါင္းပါေသာေဆး   အယ္လ္ဘင္ဒါဇိုုးလ္ ျဒပ္ေပါင္းပါေသာေဆးသည္ ခႏၶာကိုုယ္တြင္းမွာ ရွိေသာ သံေကာင္ တုုတ္ေကာင္မ်ား ၾကီးထြားျခင္း ပြားမ်ားလာျခင္း တိုု႕ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္သည္သာမက ရွိျပီးသားအေကာင္မ်ားကိုုပါေသေစနိုုင္သည္ ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆရာဝန္က လံုုးဝကင္းစင္ေစရန္ ႏွင့္ ျပန္မကူးစက္ေစရန္ ထိုုေဆးအားတႏွစ္ခန္႕ ေပးတတ္သည္ ။ အစာႏွင့္ တြဲဘက္စားသင့္သည္ ။ ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါသယ္မ်ား ေသြးအားနည္းသူမ်ား မေသာက္သင့္ပါ ။ ဆရာဝန္၏ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုုင္းေသာက္ပါ ။
 2. Deworm Yourself Step 2.jpg
  ( ၂ ) pyrantel pamoate. တုုတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ သံခ်ိတ္ေကာင္မ်ားအတြက္အဓိကထားသံုုးသည္ ။တုုတ္ေကာင္ သံခ်ိတ္ေကာင္တိုု႕၏ အာရုုံစနစ္ကိုု တိုုက္ခိုုက္ျပီး ေသဆံုုးေစသည္ ။ေသဆံုုးသြားပါက မစင္မွ တဆင့္ အခက္ခဲမရွိက်ဆင္းသြားနိုုင္သည္ ။ တလံုုးထဲသာေသာက္ရေသာေဆးမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္သည္နဲ႕ အသည္းမေကာင္းသူမ်ား မေသာက္သင့္ပါ ။ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုုင္းသာေသာက္သင့္သည္ ။
 3. Deworm Yourself Step 3.jpg
  ( ၃ )  mebendazole . မီဘင္ဒါဇိုုးလ္သည္ သံေကာင္အၾကီး သံခ်ိတ္ေကာင္ တုုတ္ေကာင္နွင့္ သံျပားေကာင္ တိုု႕အတြက္ ေသာက္သံုုးသည္ ။ ေနာက္ထပ္ ကူးစက္မခံရေအာင္လဲ ကာကြယ္ေပးသည္ ။ ဝါးစားနိုုင္ေသာေဆးျပားပံုုစံျဖစ္သည္ ။ တေန႕ႏွစ္ခါႏွင့္ ၃ရက္ေသာက္နိုုင္သည္ ။ တလံုုးထဲေသာက္ရေသာ ေဆးလည္းရွိသည္ ။မီဘင္ဒါဇိုုးလ္အား ဓာတ္မတည့္ေသာေရာဂါရွိပါက ဆရဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ ။ အစာအိမ္နာႏွင့္ အသည္းမေကာင္းပါက ဆရာဝန္အားေျပာျပပါ ။ ကိုုယ္ဝန္သည္ႏွင့္ နိုု႔တိုုက္မိခင္မ်ား မေသာက္သင့္ပါ ။ side effect အေနႏွင့္ ဘိုုက္နာျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းမ်ားရွိနိုုင္သည္ ။ 
 4. Deworm Yourself Step 4.jpg
  ( ၄ )  niclosamide. နစ္ကလိုုဆာမိုုက္ သည္ သံျပားေကာင္အပုုမ်ိဳး အမဲသား ဝက္သား ငါးစသည့္ အသားမ်ားၾကားတြင္ပါတတ္ေသာ သံျပားေကာင္မ်ားအတြက္ ေဖာ္စပ္ထားသည္ ။ မစင္မွတဆင့္ အေသေကာင္မ်ား အလြယ္တကူထြက္သြားနိုုင္သည္ ။ တုုတ္ေကာင္ႏွင့္ သံေကာင္ၾကီးမ်ား မေသေပ ။


နည္းလမ္း ၂ သဘာဝ အသီးအႏွံမ်ားျဖင့္ သံခ်နည္း 
 1. Deworm Yourself Step 5.jpg
  ( ၁ ) သေဘၤာသီးအေစ့စားျခင္း . သေဘၤာသီးအေစ့တြင္ပါဝင္ေသာ carpaine, benzylisothiocyanate, benzylglucosinolate, glucotropacolin, benzylthiourea, hentriacontane, sitosterol, caricin ႏွင့္ enzyme တမ်ိဳးျဖစ္ေသာ myrosin ဓာတ္အားလံုုးတိုု႕က ကပ္ပါးေကာင္ သံေကာင္ တုုတ္ေကာင္ဟူသမွ်ကိုု ေသေစနိုုင္သည္ ။ အူတြင္ ကပ္ပါးေကာင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ေယာင္ယမ္းျခင္းကိုုပါ သက္သာေစသည္ ။
  အေစ့လိုုက္ စားသံုုးျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ မွဳန္႕ညက္ေအာင္ေထာင္းျပီးဒိန္ခ်ဥ္ ပ်ားရည္ျဖင့္ေရာကာ စားသုုံးနိုုင္သည္ ။ 
 2. Deworm Yourself Step 6.jpg
  ( ၂ ) နာနတ္သီးအား အျမဲတေစ စားသံုုးေပးျခင္း.  နာနတ္သီးတြင္ပါဝင္ေသာ အစာေျခအင္ဇိုုင္းဓာတ္ တမ်ိဳးျဖစ္သည့္  ဘရိုုမီလင္ bromelain သည္ အထူသျဖင့္ သံျပားေကာင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းမွထြက္ရွိေသာ ဖရီရက္ဒီကယ္ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုုရွင္းလင္းေပးသည္ ။ နာနတ္သီးတြင္ပါဝင္ေသာ အက္ဆစ္ဓာတ္တမ်ိဳး က သံေကာင္မ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဂလူးကိုုစ္သၾကားကိုု ေလွ်ာ့ခ်ေပးေသာေၾကာင့္ သံေကာင္မ်ား အစာငတ္ျပီးေသေစနိုုင္သည္ ။ 
 3. Deworm Yourself Step 7.jpg
  ( ၃ ) ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ သံပုုရာရည္ေရာစားပါ . ငွက္ေပ်ာသီးတလံုုးကိုုေခ်ျပီး သံပုုရာရည္ တဇြန္းျဖင့္ေရာစားပါ ။ ငွက္ေပ်ာသီးက သဘာဝဝမ္းေပ်ာ့ေဆးျဖစ္ျပီး သံေကာင္မ်ားကိုုဖယ္ရွားေစသည္ ။ ငွက္ေပ်ာသီးတြင္ပါဝင္ေသာ ေအာ္လီဂိုုစက္ခ်ရိုုက္စ္  oligosaccharides အူမ်ားလွဳပ္ရွားမွဳကိုု စြမ္းေဆာင္ေစျပီး သံပုုရာသီးတြင္ပါဝင္ေသာ သဘာဝပိုုးသတ္ေဆး  antibacterial ႏွင့္ antiprotozoal    တိုု႕ကသံေကာင္မ်ားကိုုေသေစသည္ ။
   
 4. Deworm Yourself Step 8.jpg
  ( ၄) သလဲသီးကိုုေဖ်ာ္ရည္လုုပ္ေသာက္ျခင္း . တေန႕ကိုု သလဲသီးေဖ်ာ္ရည္ ၅ခြက္ေသာက္သံုုးျခင္းျဖင့္ သံေကာင္တုုတ္ေကာင္မ်ားကိုု ေသေစသည္ ။. 

 1. Deworm Yourself Step 9.jpg
  ( ၅ ) ဖယံုုသီး အေစ့ စားသံုုးျခင္း . ဖယံုုသီးအေစ့တြင္ ကူကာဘီတာစင္ cucurbitacins ဟုုေခၚသည္ျဒပ္ေပါင္းသည္ သံေကာင္မ်ား၏ အာရံုုစနစ္ကိုု တုုိက္ဖ်က္ျပီး မလွဳပ္မယွက္ျဖစ္ေစသည္ ။ မ်ိုးပြားျခင္းမွလည္းကာကြယ္ေပးနိုုင္သည္ ။ ဖယံုုေစ့တြင္ အျခားျဒပ္ေပါင္းမ်ားျဖစ္ေသာ flavonoids, palmitic, oleic ႏွင့္ linoleic acids တိုု႕ကလဲ သံေကာင္ တုုတ္ေကာင္မ်ားကိုုေသေစသည္ ။ တေန႕လွ်င္ ဖယံုုေစ့ ၁၀ ေစ့မွ ၁၅ေစ့ အထိ စားသံုုးသင့္သည္ 

 1. Deworm Yourself Step 10.jpg
  ( ၆ ) ၾကက္ဆူဆီ တေန႕လ်င္ တစ္ဇြန္း မွ ႏွစ္ဇြန္းအထိ ေသာက္ေပးျခင္း . ၾကက္ဆူဆီေသာက္သံုုးလိုုလ်င္ အစာ မစားခင္ အစာအိမ္တြင္း ဘာအစာမွ မရွိခင္ေသာက္သံုုးသင့္သည္ ။ တခါတရံ ၾကက္ဆူဆီေၾကာင့္ ဝမ္းသက္ေသာအခါ သံခ်ိတ္ေကာင္သည ္အစာအိမ္နံရံကိုု ပိုုမိုုဆြဲကုုတ္တြယ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဘိုုက္နာ တတ္သည္ ။ 

 1. Deworm Yourself Step 11.jpg
  ( ၇ ) အျခားေသာ ပရေဆးမ်ားႏွင့္ အဆီမ်ား .
  • ၾကက္သြန္ျဖဴ : ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ တေန႕လွ်င္ ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္တက္ ႏွစ္တက္ ေန႕စဥ္စားသံုုးျခင္းျဖင့္ ကပ္ပါးသံေကာင္မ်ားကိုုေသေစနိုုင္သည္ ။ ၾကက္သြန္ျဖဴတြင္ပါဝင္ေသာ allicin, ဓာတ္သည္အင္တီဘိုုင္အိုုတစ္ ပိုုသတ္ေဆးတမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။
  • အုုန္းဆီ:  အုုန္းဆီတြင္ caprylic acid သည္ ပိုုးမႊားမ်ားကိုုေသေစနိုုင္သည္ ။
  • ေအာရီဂါနိုုဆီ :
 1. Deworm Yourself Step 13.jpg
  ( ၁ ) နႏြင္းေဆးေတာင့္. နႏြင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ကာကူမင္ဟုုေခၚေသာ အာဟာရဓာတ္သည္ ေရာဂါျဖစ္ေစနိုုင္ေသာ ဘတ္တီးရီးယားမ်ား ႏွင့္ အူထဲမွာရွိေသာ ကပ္ပါးသံေကာင္တုုတ္ေကာင္ မ်ားကိုု ရွင္းလင္းေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုုယ္ကိုု သန္႔စင္ေစသည္ ။ ၅၀၀ မီလီဂရမ္ရွိေဆးေတာင့္ကိုု တေန႕ႏွစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုုးနိုုင္ပါသည္ ။

 2. Deworm Yourself Step 14.jpg
  ( ၂ ) uva ursi tablets . Uva ursi, or bearberry တြင္ပါဝင္ေသာ arbutin ဟုုေခၚေသာ ဓာတ္သည္ သံေကာင္မ်ားခိုုေအာင္းေနရာမ်ား ရွိဆဲလ္မ်ားပ်က္စီးျခင္းကိုု ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးသည္ ။ သံေကာင္မ်ားကိုုလည္းေသေစနိုုင္သည္ ။ တေန႕လ်င္ ၈၀၀ မီလီဂရမ္ အစာႏွင့္တြဲျပီးစားသံုုးနိုုင္သည္ ။

 3. Deworm Yourself Step 15.jpg
  ( ၃ ) vitaklenz capsules. Vitaklenz ဗိတာကလင္းစ္ ဟုုေခၚေသာ သဘာဝ ပရေဆး ၁၂မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ ေဆးမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ အလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိနိုုင္သည္ ။ အူမ်ားကိုုသန္႕စင္ေစသည္ ။ တေန႕သံုုးၾကိမ္ေသာက္သံုုးနိုုင္သည္ ။ 

သံေကာင္တုုတ္ေကာင္ ရွိမရွိ သိနိုုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

 1. Deworm Yourself Step 16.jpg

  ဝမ္းဘိုုက္တြင္ယားယံျခင္းကိုု ဂရုုျပဳပါ . သံေကာင္တုုတ္ေကာင္တြယ္ကပ္ခံရျပီဆိုုလ်င္ သာမာန္မဟုုတ္ပဲ ဝမ္းဘိုုက္ အေရျပားယားယံတတ္သည္ ။ သံေကာင္မ်ားမွ ထုုတ္လႊတ္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား အဆိတ္အေတာက္မ်ားအား ခႏၶာကိုုယ္တြင္းရွိ ခုုခံအားစနစ္က တိုုက္ခိုုက္ေသာအခါ ျဖစ္ေသာ ယားယံျခင္းျဖစ္သည္ ။

 1. Deworm Yourself Step 17.jpg
  ခႏၶာကိုုယ္အေရျပားတြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အကြက္မ်ား. သံေကာင္မ်ား တုုတ္ေကာင္မ်ားကိုု ခုုခံစနစ္က တိုုက္ခိုုက္ေသာအခါထြက္လာေသာ နီရဲ ယားယံသည့္ အကြက္မ်ား ။

 1. Deworm Yourself Step 18.jpg
  ဘိုုက္နာျခင္း .အခ်ိဳ႕ေသာ သံေကာင္တုုတ္ေကာင္မ်ားက အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ပိတ္ဆိုု႕ေနတတ္သည္ ။ အခ်ိဳ႕သံေကာင္မ်ားေၾကာင့္ အူအတြင္းနံရံမ်ား အနာျဖစ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ဘိုုက္အလြန္နာျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္ ။ သံေကာင္အၾကီးမ်ား သံျပားေကာင္မ်ား ႏွင့္ သံခ်ိတ္ေကာင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည္ ။ 

 1. Deworm Yourself Step 19.jpg
  ရုုတ္တရက္ ဝိတ္က်သြားျခင္း .သံေကာင္တုုတ္ေကာင္ရွိေနျပီဆိုုလ်င္ ဝိတ္ေလွ်ာ့စရာမလိုုပဲ ဝိတ္ရုုတ္တရက္က်သြားတတ္သည္ ။ သံေကာင္မ်ားက မိမိ၏အာဟာရမ်ားကိုု စားသံုုးလိုုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ စားသံုုးလိုုက္ေသာ အာဟာရမ်ားသည္ မိမိထံမေရာက္ပဲ သံေကာင္မ်ားထံေရာက္သြားသည္ ။ 

 1. Deworm Yourself Step 20.jpg
  ေခ်ာင္းဟပ္ျခင္း ေခ်ာင္းဆုုိးျခင္း သံေကာင္အၾကီးမ်ားသည္ ခႏၶာကိုုယ္အတြင္း အူတြင္းမွ ရင္ညြန္႕အထိ လွည့္လည္သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတိုု႕ လွဳပ္ရွားတိုုင္း လည္ေခ်ာင္းယားယံျခင္း ေခ်ာင္ဆိုုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုုင္သည္ ။ သြားဘယ္ေလာက္တိုုက္တိုုက္ ပါးစပ္နံျခင္းသည္ သံေကာင္မ်ားမွ စြန္႕ထုုတ္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။

 1. Deworm Yourself Step 21.jpg
  မစင္တြင္ ေသြးစရွိမရွိစစ္ေဆးပါ. သံခ်ိတ္ေကာင္မ်ား အူတြင္းနံရံမ်ားကိုုတြယ္ကပ္ခ်ိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အူနံရံမ်ား အနာတရာျဖစ္ေနနိုုင္သည္ ။ သံခ်ိတ္ေကာင္မ်ားေရႊလ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေသြးစထြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုုင္သည္ ။ ထိုု႕ေၾကာင့္ မစင္တြင္ အနီေရာင္ အမည္းေရာင္ မ်ားျမင္ေတြ႕ရနိုုင္သည္ ။

4 comments:

 1. ဒီိပို႕စ္ေလးေရးေပးတာ ေက်းဇူး အရမ္းတင္တယ္ <3 <3 <3

  ဟိုတခါ သံခ်တာ အေကာင္အႀကီးႀကီး ပါလာပီး ေနာက္ ၀မ္းစစ္ပီး ေဆးေသာက္ရတယ္။ အခု ေၾကာက္လြန္းလို႕ ထပ္ခ်ဖို႕ လည္း ေၾကာက္ေနတယ္။ နာနတ္သီး မ်ားမ်ားစားပီး ... ငွက္ေပ်ာသီးနဲ႕ သံပရာရည္ ေရာေသာက္မယ္ ... နႏြင္းေဆးလံုးေတြလည္း ေသာက္မယ္။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ငယ္ သေဘာၤသီး ခြဲစားတိုုင္း အေစ့ေလးေတြ မလႊင့္ပစ္ပဲ စုုထား ခဏခဏ ေထာင္းျပီး ဒိန္ခ်ဥ္နဲ႕ ေရာစားပါလား အမလဲ အဲလိုု လုုပ္မလိုု႕ ညီမတေယာက္က နည္းျပတာ

   Delete
 2. ငယ္ေရ အမလဲ နားထဲကယားသလုုိလိုု လည္ေခ်ာင္းထဲက ယားသလိုုလိုု ဘိုုက္က နာသလိုုလိုု ဆရာဝန္နဲ႕ သြားျပရင္ ပံုုမွန္ေရာဂါမ်ိဳး မဟုုတ္တဲ့ အတြက္ မစမ္းပဲ ေဆးလံုုးေလးတလံုုးေလာက္ပဲ ေပးလိုုက္ရင္ ရပါ့မလား ဟိုုတခါေသာက္တာ ၂လပဲရွိေသးတယ္ ထပ္ေသာက္လိုု႕ရပါ့မလားတိုု႕ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြးပူေနတယ္ ေဂါက္ေနျပီ ထင္တယ္

  ReplyDelete
 3. ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဖူကာဂါ နဲ႕ ဘုရားတၿပီး ရွင္းလိုက္ပီ အမ ... တန္းလန္းေတြ ထြက္မလာတာ ဘုရားမတာပဲ :( :( :(

  ReplyDelete