Monday, January 26, 2015

သံဘယ္လိုုခ်မလဲနည္းလမ္း ၁- ေဆးေသာက္ျခင္း

 1. Deworm Yourself Step 1.jpg
    ( ၁ ) albendazole ျဒပ္ေပါင္းပါေသာေဆး   အယ္လ္ဘင္ဒါဇိုုးလ္ ျဒပ္ေပါင္းပါေသာေဆးသည္ ခႏၶာကိုုယ္တြင္းမွာ ရွိေသာ သံေကာင္ တုုတ္ေကာင္မ်ား ၾကီးထြားျခင္း ပြားမ်ားလာျခင္း တိုု႕ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္သည္သာမက ရွိျပီးသားအေကာင္မ်ားကိုုပါေသေစနိုုင္သည္ ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆရာဝန္က လံုုးဝကင္းစင္ေစရန္ ႏွင့္ ျပန္မကူးစက္ေစရန္ ထိုုေဆးအားတႏွစ္ခန္႕ ေပးတတ္သည္ ။ အစာႏွင့္ တြဲဘက္စားသင့္သည္ ။ ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါသယ္မ်ား ေသြးအားနည္းသူမ်ား မေသာက္သင့္ပါ ။ ဆရာဝန္၏ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုုင္းေသာက္ပါ ။
 2. Deworm Yourself Step 2.jpg
  ( ၂ ) pyrantel pamoate. တုုတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ သံခ်ိတ္ေကာင္မ်ားအတြက္အဓိကထားသံုုးသည္ ။တုုတ္ေကာင္ သံခ်ိတ္ေကာင္တိုု႕၏ အာရုုံစနစ္ကိုု တိုုက္ခိုုက္ျပီး ေသဆံုုးေစသည္ ။ေသဆံုုးသြားပါက မစင္မွ တဆင့္ အခက္ခဲမရွိက်ဆင္းသြားနိုုင္သည္ ။ တလံုုးထဲသာေသာက္ရေသာေဆးမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္သည္နဲ႕ အသည္းမေကာင္းသူမ်ား မေသာက္သင့္ပါ ။ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုုင္းသာေသာက္သင့္သည္ ။
 3. Deworm Yourself Step 3.jpg
  ( ၃ )  mebendazole . မီဘင္ဒါဇိုုးလ္သည္ သံေကာင္အၾကီး သံခ်ိတ္ေကာင္ တုုတ္ေကာင္နွင့္ သံျပားေကာင္ တိုု႕အတြက္ ေသာက္သံုုးသည္ ။ ေနာက္ထပ္ ကူးစက္မခံရေအာင္လဲ ကာကြယ္ေပးသည္ ။ ဝါးစားနိုုင္ေသာေဆးျပားပံုုစံျဖစ္သည္ ။ တေန႕ႏွစ္ခါႏွင့္ ၃ရက္ေသာက္နိုုင္သည္ ။ တလံုုးထဲေသာက္ရေသာ ေဆးလည္းရွိသည္ ။မီဘင္ဒါဇိုုးလ္အား ဓာတ္မတည့္ေသာေရာဂါရွိပါက ဆရဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ ။ အစာအိမ္နာႏွင့္ အသည္းမေကာင္းပါက ဆရာဝန္အားေျပာျပပါ ။ ကိုုယ္ဝန္သည္ႏွင့္ နိုု႔တိုုက္မိခင္မ်ား မေသာက္သင့္ပါ ။ side effect အေနႏွင့္ ဘိုုက္နာျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းမ်ားရွိနိုုင္သည္ ။ 
 4. Deworm Yourself Step 4.jpg
  ( ၄ )  niclosamide. နစ္ကလိုုဆာမိုုက္ သည္ သံျပားေကာင္အပုုမ်ိဳး အမဲသား ဝက္သား ငါးစသည့္ အသားမ်ားၾကားတြင္ပါတတ္ေသာ သံျပားေကာင္မ်ားအတြက္ ေဖာ္စပ္ထားသည္ ။ မစင္မွတဆင့္ အေသေကာင္မ်ား အလြယ္တကူထြက္သြားနိုုင္သည္ ။ တုုတ္ေကာင္ႏွင့္ သံေကာင္ၾကီးမ်ား မေသေပ ။


နည္းလမ္း ၂ သဘာဝ အသီးအႏွံမ်ားျဖင့္ သံခ်နည္း 
 1. Deworm Yourself Step 5.jpg
  ( ၁ ) သေဘၤာသီးအေစ့စားျခင္း . သေဘၤာသီးအေစ့တြင္ပါဝင္ေသာ carpaine, benzylisothiocyanate, benzylglucosinolate, glucotropacolin, benzylthiourea, hentriacontane, sitosterol, caricin ႏွင့္ enzyme တမ်ိဳးျဖစ္ေသာ myrosin ဓာတ္အားလံုုးတိုု႕က ကပ္ပါးေကာင္ သံေကာင္ တုုတ္ေကာင္ဟူသမွ်ကိုု ေသေစနိုုင္သည္ ။ အူတြင္ ကပ္ပါးေကာင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ေယာင္ယမ္းျခင္းကိုုပါ သက္သာေစသည္ ။
  အေစ့လိုုက္ စားသံုုးျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ မွဳန္႕ညက္ေအာင္ေထာင္းျပီးဒိန္ခ်ဥ္ ပ်ားရည္ျဖင့္ေရာကာ စားသုုံးနိုုင္သည္ ။ 
 2. Deworm Yourself Step 6.jpg
  ( ၂ ) နာနတ္သီးအား အျမဲတေစ စားသံုုးေပးျခင္း.  နာနတ္သီးတြင္ပါဝင္ေသာ အစာေျခအင္ဇိုုင္းဓာတ္ တမ်ိဳးျဖစ္သည့္  ဘရိုုမီလင္ bromelain သည္ အထူသျဖင့္ သံျပားေကာင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းမွထြက္ရွိေသာ ဖရီရက္ဒီကယ္ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုုရွင္းလင္းေပးသည္ ။ နာနတ္သီးတြင္ပါဝင္ေသာ အက္ဆစ္ဓာတ္တမ်ိဳး က သံေကာင္မ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဂလူးကိုုစ္သၾကားကိုု ေလွ်ာ့ခ်ေပးေသာေၾကာင့္ သံေကာင္မ်ား အစာငတ္ျပီးေသေစနိုုင္သည္ ။ 
 3. Deworm Yourself Step 7.jpg
  ( ၃ ) ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ သံပုုရာရည္ေရာစားပါ . ငွက္ေပ်ာသီးတလံုုးကိုုေခ်ျပီး သံပုုရာရည္ တဇြန္းျဖင့္ေရာစားပါ ။ ငွက္ေပ်ာသီးက သဘာဝဝမ္းေပ်ာ့ေဆးျဖစ္ျပီး သံေကာင္မ်ားကိုုဖယ္ရွားေစသည္ ။ ငွက္ေပ်ာသီးတြင္ပါဝင္ေသာ ေအာ္လီဂိုုစက္ခ်ရိုုက္စ္  oligosaccharides အူမ်ားလွဳပ္ရွားမွဳကိုု စြမ္းေဆာင္ေစျပီး သံပုုရာသီးတြင္ပါဝင္ေသာ သဘာဝပိုုးသတ္ေဆး  antibacterial ႏွင့္ antiprotozoal    တိုု႕ကသံေကာင္မ်ားကိုုေသေစသည္ ။
   
 4. Deworm Yourself Step 8.jpg
  ( ၄) သလဲသီးကိုုေဖ်ာ္ရည္လုုပ္ေသာက္ျခင္း . တေန႕ကိုု သလဲသီးေဖ်ာ္ရည္ ၅ခြက္ေသာက္သံုုးျခင္းျဖင့္ သံေကာင္တုုတ္ေကာင္မ်ားကိုု ေသေစသည္ ။. 

 1. Deworm Yourself Step 9.jpg
  ( ၅ ) ဖယံုုသီး အေစ့ စားသံုုးျခင္း . ဖယံုုသီးအေစ့တြင္ ကူကာဘီတာစင္ cucurbitacins ဟုုေခၚသည္ျဒပ္ေပါင္းသည္ သံေကာင္မ်ား၏ အာရံုုစနစ္ကိုု တုုိက္ဖ်က္ျပီး မလွဳပ္မယွက္ျဖစ္ေစသည္ ။ မ်ိုးပြားျခင္းမွလည္းကာကြယ္ေပးနိုုင္သည္ ။ ဖယံုုေစ့တြင္ အျခားျဒပ္ေပါင္းမ်ားျဖစ္ေသာ flavonoids, palmitic, oleic ႏွင့္ linoleic acids တိုု႕ကလဲ သံေကာင္ တုုတ္ေကာင္မ်ားကိုုေသေစသည္ ။ တေန႕လွ်င္ ဖယံုုေစ့ ၁၀ ေစ့မွ ၁၅ေစ့ အထိ စားသံုုးသင့္သည္ 

 1. Deworm Yourself Step 10.jpg
  ( ၆ ) ၾကက္ဆူဆီ တေန႕လ်င္ တစ္ဇြန္း မွ ႏွစ္ဇြန္းအထိ ေသာက္ေပးျခင္း . ၾကက္ဆူဆီေသာက္သံုုးလိုုလ်င္ အစာ မစားခင္ အစာအိမ္တြင္း ဘာအစာမွ မရွိခင္ေသာက္သံုုးသင့္သည္ ။ တခါတရံ ၾကက္ဆူဆီေၾကာင့္ ဝမ္းသက္ေသာအခါ သံခ်ိတ္ေကာင္သည ္အစာအိမ္နံရံကိုု ပိုုမိုုဆြဲကုုတ္တြယ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဘိုုက္နာ တတ္သည္ ။ 

 1. Deworm Yourself Step 11.jpg
  ( ၇ ) အျခားေသာ ပရေဆးမ်ားႏွင့္ အဆီမ်ား .
  • ၾကက္သြန္ျဖဴ : ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ တေန႕လွ်င္ ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္တက္ ႏွစ္တက္ ေန႕စဥ္စားသံုုးျခင္းျဖင့္ ကပ္ပါးသံေကာင္မ်ားကိုုေသေစနိုုင္သည္ ။ ၾကက္သြန္ျဖဴတြင္ပါဝင္ေသာ allicin, ဓာတ္သည္အင္တီဘိုုင္အိုုတစ္ ပိုုသတ္ေဆးတမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။
  • အုုန္းဆီ:  အုုန္းဆီတြင္ caprylic acid သည္ ပိုုးမႊားမ်ားကိုုေသေစနိုုင္သည္ ။
  • ေအာရီဂါနိုုဆီ :
 1. Deworm Yourself Step 13.jpg
  ( ၁ ) နႏြင္းေဆးေတာင့္. နႏြင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ကာကူမင္ဟုုေခၚေသာ အာဟာရဓာတ္သည္ ေရာဂါျဖစ္ေစနိုုင္ေသာ ဘတ္တီးရီးယားမ်ား ႏွင့္ အူထဲမွာရွိေသာ ကပ္ပါးသံေကာင္တုုတ္ေကာင္ မ်ားကိုု ရွင္းလင္းေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုုယ္ကိုု သန္႔စင္ေစသည္ ။ ၅၀၀ မီလီဂရမ္ရွိေဆးေတာင့္ကိုု တေန႕ႏွစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုုးနိုုင္ပါသည္ ။

 2. Deworm Yourself Step 14.jpg
  ( ၂ ) uva ursi tablets . Uva ursi, or bearberry တြင္ပါဝင္ေသာ arbutin ဟုုေခၚေသာ ဓာတ္သည္ သံေကာင္မ်ားခိုုေအာင္းေနရာမ်ား ရွိဆဲလ္မ်ားပ်က္စီးျခင္းကိုု ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးသည္ ။ သံေကာင္မ်ားကိုုလည္းေသေစနိုုင္သည္ ။ တေန႕လ်င္ ၈၀၀ မီလီဂရမ္ အစာႏွင့္တြဲျပီးစားသံုုးနိုုင္သည္ ။

 3. Deworm Yourself Step 15.jpg
  ( ၃ ) vitaklenz capsules. Vitaklenz ဗိတာကလင္းစ္ ဟုုေခၚေသာ သဘာဝ ပရေဆး ၁၂မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ ေဆးမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ အလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိနိုုင္သည္ ။ အူမ်ားကိုုသန္႕စင္ေစသည္ ။ တေန႕သံုုးၾကိမ္ေသာက္သံုုးနိုုင္သည္ ။ 

သံေကာင္တုုတ္ေကာင္ ရွိမရွိ သိနိုုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

 1. Deworm Yourself Step 16.jpg

  ဝမ္းဘိုုက္တြင္ယားယံျခင္းကိုု ဂရုုျပဳပါ . သံေကာင္တုုတ္ေကာင္တြယ္ကပ္ခံရျပီဆိုုလ်င္ သာမာန္မဟုုတ္ပဲ ဝမ္းဘိုုက္ အေရျပားယားယံတတ္သည္ ။ သံေကာင္မ်ားမွ ထုုတ္လႊတ္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား အဆိတ္အေတာက္မ်ားအား ခႏၶာကိုုယ္တြင္းရွိ ခုုခံအားစနစ္က တိုုက္ခိုုက္ေသာအခါ ျဖစ္ေသာ ယားယံျခင္းျဖစ္သည္ ။

 1. Deworm Yourself Step 17.jpg
  ခႏၶာကိုုယ္အေရျပားတြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အကြက္မ်ား. သံေကာင္မ်ား တုုတ္ေကာင္မ်ားကိုု ခုုခံစနစ္က တိုုက္ခိုုက္ေသာအခါထြက္လာေသာ နီရဲ ယားယံသည့္ အကြက္မ်ား ။

 1. Deworm Yourself Step 18.jpg
  ဘိုုက္နာျခင္း .အခ်ိဳ႕ေသာ သံေကာင္တုုတ္ေကာင္မ်ားက အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ပိတ္ဆိုု႕ေနတတ္သည္ ။ အခ်ိဳ႕သံေကာင္မ်ားေၾကာင့္ အူအတြင္းနံရံမ်ား အနာျဖစ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ဘိုုက္အလြန္နာျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္ ။ သံေကာင္အၾကီးမ်ား သံျပားေကာင္မ်ား ႏွင့္ သံခ်ိတ္ေကာင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည္ ။ 

 1. Deworm Yourself Step 19.jpg
  ရုုတ္တရက္ ဝိတ္က်သြားျခင္း .သံေကာင္တုုတ္ေကာင္ရွိေနျပီဆိုုလ်င္ ဝိတ္ေလွ်ာ့စရာမလိုုပဲ ဝိတ္ရုုတ္တရက္က်သြားတတ္သည္ ။ သံေကာင္မ်ားက မိမိ၏အာဟာရမ်ားကိုု စားသံုုးလိုုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ စားသံုုးလိုုက္ေသာ အာဟာရမ်ားသည္ မိမိထံမေရာက္ပဲ သံေကာင္မ်ားထံေရာက္သြားသည္ ။ 

 1. Deworm Yourself Step 20.jpg
  ေခ်ာင္းဟပ္ျခင္း ေခ်ာင္းဆုုိးျခင္း သံေကာင္အၾကီးမ်ားသည္ ခႏၶာကိုုယ္အတြင္း အူတြင္းမွ ရင္ညြန္႕အထိ လွည့္လည္သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတိုု႕ လွဳပ္ရွားတိုုင္း လည္ေခ်ာင္းယားယံျခင္း ေခ်ာင္ဆိုုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုုင္သည္ ။ သြားဘယ္ေလာက္တိုုက္တိုုက္ ပါးစပ္နံျခင္းသည္ သံေကာင္မ်ားမွ စြန္႕ထုုတ္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။

 1. Deworm Yourself Step 21.jpg
  မစင္တြင္ ေသြးစရွိမရွိစစ္ေဆးပါ. သံခ်ိတ္ေကာင္မ်ား အူတြင္းနံရံမ်ားကိုုတြယ္ကပ္ခ်ိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အူနံရံမ်ား အနာတရာျဖစ္ေနနိုုင္သည္ ။ သံခ်ိတ္ေကာင္မ်ားေရႊလ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေသြးစထြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုုင္သည္ ။ ထိုု႕ေၾကာင့္ မစင္တြင္ အနီေရာင္ အမည္းေရာင္ မ်ားျမင္ေတြ႕ရနိုုင္သည္ ။